CURS INICIAL DE LLENGUA SARDA «TOTU SAS PARÀULAS»

 

Calendari

Curs telemàtic (Internet). Del 18 d'octubre al 21 de desembre (1r semestre del curs 2005-06)

Preu

50 € (estudiants) i 75 € (la resta)

Crèdits

3 (per als estudiants de la Universitat de Girona)

Continguts

El curs va dirigit a persones que ja parlin una o més llengües romàniques. És un curs inicial.
 1. La llengua sarda: Realitat sincrònica i diacrònica.
  • Mapa lingüístic de Sardenya: llengües i dialectes
  • Etapes històriques de la llengua sarda
 2. La cultura sarda
  • Històricament
  • Actualment
 3. La relació del sard amb les llengües ibèriques
 4. Principis de fonologia del sard logudorès
  • Vocals
  • Consonants
  • Altres elements
 5. Principis de morfologia del sard logudorès
  • Morfologia nominal i adjectival
  • Morfologia verbal
  • Partícules
 6. Principis de sintaxi del sard logudorès
  • Estructura de la clàusula
  • Ús dels auxiliars
  • Concordances
  • Altres elements
 7. Lèxic sard per camps semàntics
 8. Fórmules estructurals en sard
 9. L'estandardització del sard

Avaluació

Avaluació personalitzada de les activitats realitzades

Professors

Xavier Frías Conde (CES Don Bosco – Universitat Complutense de Madrid) amb la col·laboració de Daniela Ibba (Universitat Autònoma de Barcelona)

Matrícula

Mitjançant el formulari d'aquesta web [fes clic aquí]